Arielj B.M.

ESPLORO DE APLIKECO DE TEORIO DE DIFERENCIALAJ EKVACIOJ POR PRISKRIBO DE AGXECAJ TRANSFORMOJ EN STRUKTURO DE ORGANOJ.

Raporto en Tutunia konferenco pri agxa morfologio (Samarkando, augusto 1972j.)

 

Sedova V.P.

LAULEGXECO DE KRESKO DE BIOLOGIAJ OBJEKTOJ

Analizo de eksperimentaj donitajxoj pri kresko de organismoj permesas konkludi, ke kresko de cxio vivanta estas priskribata per simpla formulo, kiu enhavas du parametrojn. Kvanta diferenco de cxi tiuj parametroj klarigas tutan diversformecon de animala kaj kreskajxa mondoj.

 

Leonov V.P.

KOMUNAJ PRODLEMOJ DUM APLIKO DE STATISTIKO EN BIOMEDICINO AU KIO ESTAS PLI RACIE: AU ?

 

Leonov V.P.

LAUTIPA PROGRAMO DE SEMAJNA SEMINARIO PRI BIOSTATISTIKO.

 

Artemjev G.B., Gerasimenko N.I., Krylova S.A.

EKSPRESMETODO POR TROVI DENSECON DE LIKVAJ KORPOJ.

 

Petrov I.Je.

TEMPERATURA GISTERESO EN SEGNETOELEKTRA MATERIALO KDP, KONSIDERANTA HETEROFAZAJN FLUKTUAJXOJN .

Rezultoj de esploro de segnetoelektra materialo KDP (kalium dihydrophosphat0 montras dependecon inter temperatura gistereso kaj denseco de suprajxa energio cxe gxermoj de segnetofazo s . Precipeco de priskribata metodo estas tia, ke autoroj komparas modelajn prognozojn kun eksperimentaj rezultoj por esprimi s, tielmaniere s estas taksata kiel libera parametro. Cxi tiu metodo respegulas malfacilecon prognozi s per kiu ajn teoria kalkulo. En lasta tempo mekanismo de gxermigxo estas sukcese uzata dum priskribo de fazaj transformigxoj de unua vido en diversaj sistemoj.

 

Rahximov R.H.

PRI  EBLA  MEKANISMO  DE APERO  DE  GRAVITAJ  FORTOJ.

Instituto de materialesploroj "Fiziko-Suno". Akademio de sciencoj de Respubliko Uzbekistan.

La laboro estas dedicxita al ebla mekanismo de apero de gravitaj fortoj. Emo de sistemo al minimuma suprajxo dum la sama suma maso determinas gravitan forton.

 

Prudnikov I.M.

LA PRINCIPO DE OPTIMUMA FUNKCIADO DE ORGANISMO.

En la artikolo surbaze de la fundamenta principo pri reciprokago de cxiuj biologie aktivaj estajxoj, speciale de niaj organoj, kiu estis formulita per eminenta sciencisto-fiziologisto de 20-a jc P.K.Anohxin, estas konkludata la principo de optimuma funkciado de organismo, kiel de la unueca tuto. Rigardante nian organismon kiel oscilan sistemon kun ekstera ekscitiga forto, la auxtoro montras kundependecon de oscilaj frekvencoj de koro kaj aliaj organoj. Efektivigo de montrataj frekvencaj korelativoj necesas por akorda laboro de tuta organismo, kio malpligrandigas malutilajn perdojn de energio. Sperto de multaj generacioj estas konfirmata per matematikaj formuloj.

 

Sergejev D.V.

CIGUN-TREJNADO DUM PROFILAKTIKO DE ADDIKTIVA KONDUTO.

Elpasxo en Internacia science-praktika konferenco "Korpkulturo kaj sporto dum profilakto de narkomanio kaj krimeco" en sekcio "Innovaciaj projektoj, metodikoj, programoj, teknologioj de korpkultura ago dum profilakto de narkomanio kaj krimeco". (17-20 de majo 2004 j. Smolensko).

 

Mihxalik R.V.

LOGIKE-MATEMATIKA ARGUMENTADO DE VERA DIAGNOZO.

Laux logiko simptomoj estas simplaj eldirajxoj, sindromoj - gxiaj kalkuloj, diagnozo - kunligita eldirajxo. Logika metodo de aliro permesas klarigi verecon de diagnozo, evitante la faktojn. Verecon de sindromoj eblas argumenti per ecoj de kompleteco, nekontrauxdireco kaj solveco dum plenumo de reguloj de ilia formado: kvinoblajxo, identeco, nekontrauxdireco de signoj kaj forigo de tria.

Matematika logiko estas unue uzita por argumentado de vereco de diagnozo, kiu estas eldirajxo pri sola, en sia speco, okazo de ekmalsano.

 

Vasxkevicx S.A., Derkacx S.N.

KOMUNAJ DENSECOJ DE LA PROBABLECOJ DE CXIRKAUFLEKSANTOJ KAJ DE FAZOJ EN MIKSAJXO DE DETERMINITA HARMONIA SIGNALO KAJ KVAZAUHARMONIA BRUO EN SUMA KAJ DIFERENCA KANALOJ DE RICEVA SIGNALVOJO EN OBSERVA UNUSINALA RADIOLOKIA STACIO.

Post apero de la artikolo [1] en redakcion venis kelkaj reehxoj kun peto argumenti supozojn pri sendependeco de densecoj de probablecoj de cxirkaufleksantoj kaj de fazoj en miksajxo de determinita harmonia signalo kaj kvazauharmonia bruo en suma kaj diferenca kanaloj de riceva signalvojo en observa radiolokia stacio. Plimulto de reehxoj enhavas dubojn pri cxi tiu fakto lau tio, ke utila signalo en ambau kanaloj aperas de la sama fonto.

Panisiak I.V.

PATRIA MILITO DE 1812 JARO EN SMOLENSKO.

TRAGEDIO KAJ KOMPATEMO.

 

Panisiak I.V.

SMOLENSKANOJ EN KRYMA (ORIENTA) MILITO (1853-186).

 

Panisiak I.V., Sxarov A.N., Dmitrijenko T.I.

EL HISTORIO DE MEDICINO EN SMOLENSKA GUBERNIO GXIS KAJ POST ZEMSKA REFORMO.

 

Hxohxlov V.V.

JUGXA MEDICINO. GVIDLIBRO. ELDONAJXO 2-A, SUPLEMENTITA KAJ RELABORITA.

En dua eldonajxo de gvidlibro estas respegulitaj plej gravaj teoriaj kaj praktikaj atingoj en jugxa medicino dum lastaj 5 jaroj. Estas kompilitaj lastaj legxdonaj kaj normaj aktoj, kiuj rilatas al organiza, procesa kaj eksperta laboro. En gvidlibro estas sisteme klasifikitaj kaj priskribitaj lastatempaj materialoj kun bildoj, skemoj, fotajxoj kaj tabeloj. Gxi estas rekomendata por jugx-medicinaj ekspertoj, kuracistoj, juristoj.

 

Zolotariova M.S., Lopatina N.V., Pauliucxenkova Je.G., Sxamarova T.V., Sxalygina A.V.

ESKIZAJ DESEGNAJ PROPONOJ POR REKONSTRUO DE FASADO KAJ APUDA TERITORIO DE LERNEJO DE KAFEDRO DE ANATOMIO DE HOMO DE SMOLENSKA SXTATA MEDICINA AKADEMIO.

 

Meljnikova L.

OKCIDENTEUROPA PENTRAJXARTO DE XV-XX jc EN SMOLENSKA SXTATA MUZEO.

La artikolo estas dedicxita por elstaranta kolekto de okcidenteuropaj pentrajxoj, kiu formigxas en la muzeo post la revolucio rezulte de relokigo de pentrajxoj el nobelaj bienoj, el kolekto de Marija Tenisxeva, el muzeaj fondoj de Moskvo kaj Petrogrado en jaroj 1920-1930. Arta muzeo en Smolensko estis fondita en 1920 j. La ekspozicio de pentrajxoj trovigxas en en muzeo "Rusa antikveco", fondita per Marija Tenisxeva en 1905 j. Fama kolektantino Tenisxeva ne nur kolektis ahxojn de rusa popola mastrumo, sed ankau havis multajn bonegajn pentrajxojn de rusaj kaj eksterlandaj majstroj. Ricxa kaj diverstema kolekto de eksterlanda arto enhavas ekzemplojn el grandaj pentraj skoloj. Itala, holanda, flandra, hispana, franca kaj germana skoloj estas prezentitaj per pentrajxoj de XV-XX jc. Inter ili estas eminentaj europaj pentristoj: Francxesko Francxa, Bernardo Strocci, Luka Djxordano, Saljvator Roza, Ios van Kleve, Jakob Bakker, Ambrozius Boshxart, Mihxel Mirevelt, Jan Bot, Nikolas Berhxem, Jana Kossirs, Gaspar-Peter Verbriuggen, David Tenirs-plijuna, Fransua Busxe, Lui Goffje, Klod Jozef Verne, Francisko de Surbaran, Genrihx Biurkelj, viljgeljm Ditrihx, Jozed Anton Kohx, Karl Andreas Ruthxart, Jogan Genrihx Sxionfeld, Ottmar Elliger-plijuna, Jozef Grassi, Jogann Baptisto Lampi kaj aliaj.

 

SCIIGILO DE SMOLENSKA SXTATA MEDICINA AKADEMIO. 2004 J.

Smolenska sxtata medicina akademio.

 

Eldonejo "".

 

SCIENCE-METODIKA KONFERENCO "METODOLOGIO KAJ METODIKO DE INFORMATIGO EN KLERIGADO: KONCEPTOJ, PROGRAMOJ, TEKNOLOGIOJ.