RESUMOJ

1999 . . .

"NELOJALA" PROFESORO

Al 120-jara naskigxdato de profesoro de anatomio de homo

Gustavo Gustavovicx Juden

V. A. Glotov

FASKA STRUKTURO DE KORMUSKOLO DE ATRIO

G. G. Juden

Unue la artikolo aperis en la libro "Verkoj de Smolenska Medicina Sxtata Instituto".

- Smolensko, 1947. - V. I, p. 10-14.

BINARAJ RILATOJ. RILATO DE ORDO. Leciono

Je. P. Jemeljcxenkov, V. Je. Jemeljcxenkov

En la leciono estas disrigardata unu el plej ofte uzataj binara rilato - rilato de ordo.

AKORDIGO DE ELIRA SUBJEKTIVA INFORMO ENMETODOJ

DE ANALIZO DE HIERARKIOJ

Je. V. Hxaritonov

En la artikolo estas disrigardataj rimedoj prezenti kaj korekti subjektivajn datumojn, estas analizataj iliaj malavantajxoj aplike al taskoj, solvataj helpe de metodoj por analizo de hierarkioj. Estas proponita nova rimedo korekti ekspertan pritaskon per metodo de diskreta minimumigo en interrilatoj de neakordigo, kiu permesas disvastigi sferon de apliko de metodoj por analizo dum kondicxoj de nedifineco helpe automata (programa) klarigo de lokaj sferoj de ekspertaj pritaskoj en faktora spaco de eliraj datumoj, karakterizataj per minimaksimumaj signifoj de indico de rilatoj al neakordigo kaj per solvo sur cxi tiu bazo de tasko memkorekti elirajn datumojn sen altiro de aldona informo por plialtigi kvaliton e akceptataj solvoj por metodoj de analizo de hierarkioj.

METODO AKORDIGI SUBJEKTIVAJN MEZUROJN EN HIERARKIOJ

DE MATRICOJ DE RILATOJ DE PREFEROJ

Je. V. Hxaritonov

En la artikolo estas traktata nova metodo kompari subjektivajn mezurojn. Gxi bazigxas je dekompono de komenca reesimetria matrico de rilatoj de prefero de komparataj objektoj al matricoj malpli ampleksaj dum kondicxo, ke valoro de indico de rilatoj de akordigo de subjektivaj pritaksoj en matrico superas allaseblan nivelon. En konstruita hierarkio de matricoj oni faras analizon kaj akordigon de subjektivaj pritaksoj je cxiu nivelo de hierarkio komencante de malsupra. La metodo klasigxas kiel procedo de intelekta analizo de datumoj kaj permesas plialtigi kvaliton de akceptataj decidoj en sistemoj de subteno de akcepto de decidoj.

ETUDOJ DE REFLEKTA-HISTA TERAPIO

Etudo I. Bronka astmo

D. G. Drozdin

XGis nun restas aktuala demando pri efektiva kuracado de malsanuloj per diversaj kronikaj malsanoj de internaj organoj. En la artikolo estas esplorataj mekanismoj por reteni patologian procedon en krona stato. Dum esploro de komplikaj sistemoj xciam oni eliminas subsistemojn kaj rilatojn inter ili. En la sistemo kiel homo estas laucele elimini tiaj subsistemoj: Organo-Nerva sistemo-Unuixga zono. En nocioj Unuigxa kaj Organa zono oni inkluzivas hautajn zonojn de segmenta nervumigxo, zonojn de Zahxarjin-Geda, konforman al ili subhautan-grasan celulozon, muskolojn, ligamentojn,tendenojn, perioston kaj ostojn, parton de vertebraro, kiuj estas unueca sistemo, kondicxita per ilia komuna kun organa segmenta nervumixgo. En la artikolo estas esplorata nova koncepto pri mekanismoj de interago de cxi tiuj subsistemoj kaj priskribata sperto de kuracado de malsanuloj, suferantaj pri bronka astmo kaj aliaj kronaj malsanoj, kiu estas ellaborita bazante je donita koncepto per metodo de reflekta-hista terapio.

KONSEKVENCE-PARALELA PROGRAMADO DE SUPERKOMPUTOJ

V. I. Munerman

EN NOVA JARCENTO - KUN PRUVANTA MEDICINO

V. P. Leonov, O. Ju. Rebrova, P. V. Ijxevskij, V. N. Solncev,

S. Je. Dromasxko, V. I. Poltavec

En jurnalo "Poisk" (N 17-18, 1999j.) estis presita projekto de Regularo pri promocio al sciencaj kaj science-pedagogiaj kunlaborantoj de sciencaj gradoj. La proponoj kaj rimarkoj pri la projekto de Regularo akceptas SAK (Supera atesta komisio) de Rusio (103051, Moskvo, st.Sadovaja-Suhxarevskaja,16). Tamen post nia unua preso pri la situo cxe SAK ("Poisk", N 7, 1999j.) en la redakcion venis leteroj, kiuj, lau nia vidpunkto, meritas atenton, cxar enhavas proponojn, kiuj estas interligitaj kun reformo de atesta sistemo. Hodiau ni presas cxi tiujn reehxojn. Unu el ili - ne simple letero, sed la artikolo pri problemoj de atesto de verkoj, kiuj rilatas al plej grava direkto en sciencoj pri vivo. De gxi ni komencos.

La redakcio de jurnalo "Poisk"

KURBIJXO DE MIKROANGIOJ KAJ PLASTIKECO DE KONFIGURECO

DE MIKROANGIAJ RETOJ

V. A. Glotov

Kurbigxo de mikroangioj en realaj mikroangiaj retoj estas universala morfologia fenomeno, kiun oni observas praktike cxe cxiuj mikroangioj. Mikroangioj havas almenau du vidojn de moveco: kapableco sxangxi grandecon de "lumstrio" kaj kapableco sxangxi sian longon, kiu (la moveco) elmontras sin en vido de sxangxo de kurbeco. Estas farita provo klari-

gi signifon de cxi tiu fenomeno helpe de hipotezo pri plastikeco de mikroangiaj retoj.

Plastikeco de mikroangiaj retoj rezulte de cxenaj reakcioj de arangxoj kondukas ilin konstante al optimuma funkciado de de mikroangiaj retoj en normalaj kaj patologiaj statoj de organismo.

Estas klarigitaj patologiaj kurbigxoj de mikroangioj dum malsano pri aterosklerozo, hipertonia malsano kaj aliaj malsanoj, kiujn akompanas anhiopatioj.

Sxlosilaj vortoj: kurbigxoj de mikroangioj, mikroangia disforkigxo, mikroangia nodo, plastikeco de mikroangiaj retoj, dinamika viskeco de sango.

NOVA VERSIO DE PROGRAMO POR ANALIZI ANGIAJN DISDUIGXOJN

I. V. Malasxenkova, Ju. V. Masxevskij, T. M. Smerdcxuk, S. V. Jusxkov

La artikolo enhavas la informon pri nova versio de programkomplekso por labori kun angiaj disduigxoj. Estas donita priskribo de novaj eblecoj de programo por labori kun angiaj disdigxoj, priskribita programo por prilabori informon pri figureco de angiaj disduigxoj, donita strukturo de datumbazoj por konservi rezultojn.

KLINIKE-ANATOMIAJ DEMANDOJ DE VERTEBROLOGIO

V. I. Necxajev

En la artikolo estas argumentita de anatomiaj kaj klinikaj pozicioj biomekaniko de vertebrara kolono de homo dum iro. Estas donataj rezultoj de mezuroj de antauaj talioj de vertebraj korpoj, kiuj respegulas trajektoriojn kaj gradojn de kompenso de sxargxoj sur vertebraro en normo kaj dum patologio. Estas menciita kunligo de procedoj de kompenso de sxargxoj kun hemopoezo kaj hemodinamiko.

APLIKO DE VISUAL BASIC POR KVANTAJ ESPLOROJ

DE OFTECAJ VORTAROJ DE POETAJ LIBROJ

V. S. Bajevskij, I. V. Romanova, T. A. Samojlova, O. A. Smagina

Estas esploritaj oftecaj vortaroj de dekkvin poetaj tekstoj de XIX kaj XX jarcentoj. Helpe de korelativa analizo estas mezuritaj rilatoj inter ili. La esploro estas plenumita kun helpo de komputera programo en lingvo VISUAL BASIC. GXenerala konkludo montras, ke en poetika sistemo cxiuj elementoj trovigxas en malfortaj, probablecaj, araneovidaj rilatoj inter si.

SOLVO DE TASKO PRI TRAPASO DE RADIOSIGNALOJ

TRA LINIAJ MALMOVEBLAJ XCENOJ UZANTE

MATEMATIKAN PAKETON MAPLE

L. L. Lamec

En la artikolo estas montrita povo de matematika pako Maple, kiu permesas nombre kaj analitike solvi matematikajn taskojn de ajna komplikecnivelo. En la praktika ekzemplo estas montrita apliko de simbola analizilo kaj grafika ebleco de pako Maple. Kiel ilustro de povo de la matematika pako estas pririgardata solvo de tasko pri trapaso de determinita radiosignalo tra linia malmovebla xceno. La artikolo estas destinita por inxgenieroj kaj scienculoj, kiuj okupigxas pri aplikaj matematikaj taskoj en diversaj sciencaj brancxoj.

METODOJ DE DEFENDO KONTRAU DEARANGXILOJ

Ju. V. Masxevskij

RIMEDOJ KONTRAU DISASEMBLUL

Ju. V. Masxevskij

FORAJ RETAJ ATAKOJ

O. J. Besova

KONTRAUAGO AL FORAJ RETAJ ATAKOJ

O. J. Besova

PROGRAMO POR DIAGNOZI NIVELON DE KORPSTATO (SANO) DUM RESANIGA TREJNADO (KORPAJ EKZERCOJ)

KAJ OPTIMUMA NUTRAJxO "APOLO"

Je. G. Milner

DEMANDOJ DE INTEGRECA ANTROPOLOGIO EN PREPARO

DE ALTKVALIFIKITAJ SPORTISTOJ

V. P. Guba, R. N. Dorohxov

INTEGRECA ANTROPOLOGIO PRI SOMATA KAJ FIZIKA

EVOLUO DE GEINFANOJ KAJ GEJUNULOJ

R. N. Dorohxov, V. P. Guba

MORFOBIOMEKANIKAJ SXANGXOJ DE MUSKOLOJ CXE

8-9-JARAJ GEINFANOJ, KIUJ NE SPORTAS

V. P. Guba, I. V. Strojeva

RUSAJ ANATOMIAJ TERMINOJ EN XVIII-KOMENCE XIX JARCENTOJ

ATLANTO. ATLASO

N. A. Romanov

INTERLIGO DE TOKSOPLAZMOZO KUN ALIAJ SEKUNDARAJ

MALSANOJ, KIUJ EVOLUIGXAS DUM VIH-INFEKTO

L. A. Tjutlikova

INDICOJ DE IMUNA SISTEMO CXE VIH-INFICITAJ MALSANULOJ

DUM TOKSAPLASMA INVADO, KONDICXE DE UZADO DE BISEPTOLO

L. A. Tjutlikova

NUNTEMPAJ ASPEKTOJ DE APERO DE FUNKCIA HEPATA

DEFICITO DUM AKUTA MALSANO DE PANKREASO

Ju. V. Ivanov

La autoraj eksperimente-klinikaj esploroj tusxas bazajn cxenojn de partohenezo de funkcia hepata deficito dum akuta malsano de pankreaso. Estas montrite, ke plejparte cxe tiuj

malsanuloj okazas diversvida disfunkciigxo de hepato (dum sxvela malsano de pankreaso cxe 20,6%, dum diskonstrua - cxe 78,7%), kio suficxe malplibonigas rezultojn de kuracado

kaj en 72% de kontrolitaj ekmalsanfojoj senpere kauzis morton de malsanuloj. Dum eksperimentoj sur bestoj, cxe kiuj akute malsanis pankreaso estis detale esploritaj hepata sangocirkulado kaj oksigena regximo de hepato. En klinika parto de la artikolo estas montritaj donitajxoj pri bazaj fermentoj de hepato dum akuta malsano de pankreaso, determino de kiuj en sango permesas pli certe difini profundecon de funkciaj sxangxoj de hepato. Estas difinite, ke aperanta hepata deficito dum akuta malsano de pankreaso kondukas al longdauraj

rompoj de multaj funkcioj de hepato (albuminokreanta, protrombilokreanta, karbonhidrata ktp.). Cxefa kauzo de funkciaj sxangxoj de hepato dum akuta malsano de pankreaso estas evo-

luigxantaj profundaj rompoj de mikrocirkulado, degenerite-distrofiaj sxangxoj de hepatocitoj kaj malfortigxo de internaj detoksigxaj mekanismoj. La autoro rekomendas dum kompleksa terapio de malsanuloj per akuta malsano de pankreaso precipe atenti profilaktikon kaj kuracadon de hepata deficito, cxar la lasta plej ofte kauzas morton de malsanulo.


PROSPEKTO DE LA LIBRO

KUTIMA TORDO DE BRAKO

(patogenezo, kuraco,restarigado)

Ju. G. Novikov, V. K. Antropov

ANAMNEZO DE VIVO

(dispensoj de kuracisto-patologoanatomisto)

E. M. Zapoljskij

En la verko estas staritaj medicinaj kaj universalaj homaj demandoj pri: etiologio, patogenezo de ekmalsanoj, scienco kaj gxia baza karakterizo, etiko kaj moralo de homo, scienculo, kuracisto... Pri fontoj de malsano, gxia lauceleco, rilatoj inter diversaj klinikoj kaj patologoanatomisto... Pri diversaj vidpunktoj je apero de homo, normo kaj patologio. Teksta parto de la libro diferencigxas de kutimaj monografiaj esploroj per manko de kronologia bibliografio. Male, la autoro penas krei propran vidpunkton je multaj aktualaj demandoj, pri kiuj interesigxas homaro kaj scienco, kiu (vidpunkto) diversflanke diferencigxas de "oficiale" akceptita, kvazau oponante al "ortodoksa kliniko kaj scienco". Estas donataj originalaj komparaj karakterizoj, kiuj montras ne nur fizikan precipon de homo, sed ankau lian animan kaj spiritan strukturon, kiel nedisxireble kunligitaj inter si esencojn.

AXAJ BAZOJ DUM FORMADO DE SPORTAJ SCCIPOVOJ

(bazoj de teorio kaj metodiko de morfobiomekanikaj esploroj)

V. P. Guba

Guba V. P. AGXaj bazoj dum formado de sportaj scipovoj (bazoj de teorio kaj metodiko de morfobiomekanikaj esploroj) - Smolensko, 1996, - 130p.

En la monografio estas disrigardataj demandoj de teorio kaj metodiko de formado de sportaj scipovoj cxe antaulernejaj infanoj kaj junagxaj lernejanoj, bazante sur donitajxoj de individua fizika evoluo, kiuj permesas pli efektive solvi la taskon instrui infanojn pri movaj agoj. En la laboro estas disrigardataj morfobiomekanikaj kaj medicina-biologiaj flankoj de cxi tiuj demandoj, estas analizataj metodikoj por difini naturdotitecon en ciklaj kaj neciklaj vidoj de sporto, analizata agxa individua dinamiko de evoluo de fizikaj ecoj depende de somataj precipecoj de infanoj kaj motivita ebleco perfektigi cxi tiujn ecojn per influo de laucela

pedagogia efiko. La materialo, esprimita en monografio estas antaudifinita por studentoj, aspirantoj, ankau por praktikuloj kaj scienculoj en fako de la korpa kuluro kaj sporto.

FORMULO DE KURO

Je. G. Milner

Milner Je.G. Formulo de kuro // : Ora biblioteko de sano. Almanako (kajero 7). Aldono al revuo " ". - .: , 1997, 192p.

Jeugeno Grigorjevicx Milner - kandidato de medicinaj sciencoj, docento de Smolenska instituto de korpa kulturo, autoro de popularaj libroj pri resaniga trejnado. Lia libro "Homo kaj kuro" estas eldonita en Usono.

En la libro estas resumita 30-jara sperto de la autoro pri uzado de malrapida kurado kiel resaniga rimedo por mezagxaj homoj kaj kadukuloj je bazo de kuramatora klubo "Espero" ne nur rilate sanaj, sed ankau diverse malsanaj. La klubon sume vizitadas pli ol 500 personoj, mem la autoro - multfoja partoprenanto de Moskva internacia marafono de paco, li mem sukcesis liberigxi de multnombraj malsanoj. La libro estas interesa por vasta legantaro.


ARKEOLOGIAJ ESPLOROJ DE TERITORIO DE

URBO SMOLENSKO EN LA JARO 1999

V. V. Garanicxev

SMOLANOJ EN BATALOJ DE 1799-1815 JAROJ

A l185-jara dato de Smolenska batalo

I. V. Panisjak

INFORMO PRI DEPONITAJ MANSKRIBAJXOJ

N. P. Jemeljjanenkova

NOVAJXOJ DE SCIENCO

A. I. Panisjak