PIONIRO DE SISTEMOLOGIO

AL 130-JARIJO DE A.A.BOGDANOV

M.M.Mahnac

En la artikolo esatas kurte priskribita esenco de Tektologio, poziciita ci tiu scienco en moderna sistemologio, donitaj biografiaj sciigoj pri la autoro de tektologio, A.A.Bogdanov, ankau pri la evolucio de liaj filisofiaj pozicioj.

 

HOMOMORFISMO DE ALGEBROJ-MODELOJ DE KUNTEKSTE LIBERAJ SUBMULTAJOJ DE NATURAJ LINGVOJ

I.N.Plesakova

Por konstruo de kuntekste liberaj submultajoj de naturaj lingvoj estas uzitaj elementoj de teorio de formalaj gramatikoj kaj teorio de semantikaj netoj. Estas kreitaj algebroj-modeloj de formala gramatiko kaj semantika arbo kaj estas pruvite, ke ci tiuj algebroj estas homomorfaj.

 

, ? ?

2003 . . .

 

XIX-XX

2003 . .  . , .  . , .  .

 

2003 . . .

 

APLIKO DE METODO DE BALA TAKSO DUM AGAJ SANGOJ DE MANAJ OSTOJ EN JUGESPLORA MEDICINO

A.V.Cerepov, M.V.Fedulova, N.N.Goncarova, Ju.I.Pigolkin

En la artikolo estas priskribita bala tasko dum agaj sangoj de manaj ostoj lau rentgenogramoj de maldekstraj manoj de 415 rusoj, viroj kaj virinoj, havantaj certe difinitan agon de 18 gis 90 jaroj. Estas trovita korelacia dependo de apero kaj esprimo de ostofitoj, sklerozaj kaj porozaj sangoj, de artikaj deformoj rilate de ago. Estas ellaborita la tabelo, helpe de kiu eblas meti esploratan individuon al iu difinita aga intervalo. La tabelon oni rekomendas uzi por anticipa esploro de ago.

2003 . . . , . . , . .

 

 

 

IDENTIFIKADO DE STROMA KOMPONENTO DE GISTO DE MAMO EN NORMO KAJ DUM PATOLOGIO HELPE DE KONSEKVENCA ANALIZO DE MORFOMETRIAJ DONITAJOJ

S.Ju.Abrosimov, L.L.Ljamec

Literaturaj donitajoj pri kunligo de transformaj procedoj en parenkima kaj stroma komponentoj de mamo en normo kaj dum tumoro subkomprenas ekziston de precipecoj de stromo dum diversaj statoj de struktura homeostazo. Sen adekvata matematike-statistika analizo, kiu konsideras diversformecon de eblaj celaj rekombinoj de stromo, ci tiu penso povas esti nur hipoteza. Metodaj aliroj, aplikitaj en ci tiu esploro donis eblecon krei modelon por rekoni stromon lau kategorie multmezurajn kvantaj signoj de celaj aroj kaj empiriaj probablecoj de ilia renkonteco depende de esplorata procedo.

Matematike-statistika multmezura modelo, bazita je konsekvenca analizo de celaj rekombinoj en observeblaj kampoj, donas eblecon identigi stroman komponenton de mama gisto en normo kaj dum patologio.Ζ

2003 . . .

KOMPLEKSA PROGRAMO DE FRUA PROFILAKTIKO DE NARKOTA DEPENDECO KAJ REDIGNO DE GEINFANOJ, GEADOLESKOJ KAJ GEJUNULOJ

T.M.Bruk, Ju.G.Miljner

Dum lastaj jaroj observeblas impeta kresko de narkotmanio en infana kaj junula medio en nia lando. Dume modernaj metodoj de kuracado de narkotmanio (metodo de Nazaralieva, programo Detoks, metodo de Marsak, kodado lau Doujenko, plasmoferezo k.a.) estas neefektivaj, jesaj rezultoj ne superas 5-10%. Tial la autoroj proponas kompleksan plurelementan programon de primara profilaktiko de narkotdependaj geinfanoj kaj gejunuloj per senkuracilaj metodoj, kiuj sisteme bazigas sur kunligo de psikologia kaj perkorpa influo je organismo. Kiel psikologia influo estas uzata programo de anonimaj narkotmanoj (AN) 12 pasoj kombinite kun metodoj de psikoregulado kaj uzo de biologie aktivaj aldonajoj, kiuj donas detoksan efekton. Uzo de sistema metodo permesas esperi pri jesaj rezultoj en eksperimento, kiu nun efektivigas.

 

AL DEMANDO PRI LA ROLO DE KRONIKA GASTRITO EN APERO DE ULCERA MALSANO

O.V.Andrejeva

Sangoj de muka membrano de stomako dum kronika atrofia gastrito, kunligita kun ulcera malsano de dekdufingrelonga intesto elaperigas en diversa proporcio de cefaj kaj aldonaj celoj de muka membrano de stomako. Inflama infiltrado dum tio estas la sama.

 

L

2003 . . . , . .