ENHAVO

 

KOMPARA ANALIZO DE EMBRIONA KAJ POSTEMBRIONA KRESKOJ DE MULTCELAJ ORGANISMOJ

Sedova G. P.

En la artikolo je apartaj ekzemploj estas montrite, ke kresko de organismo, sed sekve, ligita kun tiu fakto sango de kondicoj de ekzistado, ne sangas la legecon de pligrandigo de gia maso.

 

ANALIZO DE KAUZOJ DE MALAKCELO DE KRESKO DE VIVAJ ORGANISMOJ

Sedova G. P.

La libro estas dedicita al teoria kaj eksperimenta prilaboro de nova metodo de analizo de epeteliaj gistoj dum norma evoluo kaj dum patologio. La metodo bazigas je koncepto de modula strukturo de gistoj, kie la modulo estas elementa morfofunkcia gista unuo, kiu aperas rezulte de disdivido de funkcioj inter celoj. Lau ci tiu koncepto cela tavolo estas konsiderata kiel polimerita tavolo. Ci tiu aliro al demando permesas difini principojn de spaca organizado de epitelioj, konstrui familiojn de iliaj topologiaj kaj geometriaj modeloj kaj eksperimente trovi prognozitaj per ili variantojn de gista arkitektoniko. Helpe de ci tiu metodo estas trovitaj navaj variantoj de gista konstruo kaj priskribitaj tiaj nekonataj pli frue trajtoj de epiteliaj tavoloj, kiel translacia simetrio kaj stehiometrio de kunmetajo. Ci tiu koncepto permesas ankaû esplori transformadon de gistoj dum norma evoluo kaj dum patologio. Estas distraktata generala kauzo de fortoj, kiuj difinas ci tiu evoluo. Estas proponata komplekso de novaj informaj trajtoj por karakterizi spacan organizadon de epitelioj dum normo kaj dum patologio. Perspektive eblas komputera modelado de gista strukturo kaj kreo de kalkulada gistologio, kiu permesos trovi multecon de ciuj eblaj variantoj de gista arkitekto kaj tielmaniere prognozi direkton de gista evoluo.

La libro estas distinata por evoluciistoj, embriologoj, morfologoj, onkologoj kaj biofizikistoj, kiuj interesigas per bazaj problemoj de konstruo kaj evoluo de multceleco, ankau per problemoj de diverskauzaj komunumoj.

 

DEPENDECO DE OPTIKA AKTIVECO DE SUKERO DE EKSTERAJ KONDICOJ

Holmanskij A. C.

Estas esplorita optika aktiveco de sukeraj solvajoj, kiuj modelas fiziologiajn likvajojn (sangon, limfon) depende de tempo kaj orientigo de polarizmezurilo en spaco. Estas trovita interligo de sango de optika aktiveco de sukero kun ekscitoj de horizontalaj elementoj de geomagneta kampo kaj manko de influo sur ci tiun optikan aktivecon de konstanta magneta kampo (~ 500 A/m). Estas trovita influo de aldonajoj de gelatenigaj ajoj sur optikan aktivecon de sukeraj solvajoj.

 

LETEROJ EN REDAKCION DE LA REVUO

Leonov V. P.

 

PROSPEKTO DE LA LIBRO

 

BAZOJ DE STRUKTURA GISTOLOGIO. SPACA ORGANIZADO DE EPITELIOJ

Savostjanov G. A.

 

SAVOASTJANOV G. A. BAZOJ DE STRUKTURA GISTOLOGIO. SPACA ORGANIZADO DE EPITELIOJ

(“ÑÏá.: Íàóêà, 2005. - 375ñ.)

MALFERMA LETERO AL AUTORO

V. A. Glotov

 

La libro estas dedicita al teoria kaj eksperimenta prilaboro de nova metodo de analizo de epeteliaj gistoj dum norma evoluo kaj dum patologio. La metodo bazigas je koncepto de modula strukturo de gistoj, kie la modulo estas elementa morfofunkcia gista unuo, kiu aperas rezulte de disdivido de funkcioj inter celoj. Lau ci tiu koncepto cela tavolo estas konsiderata kiel polimerita tavolo. Ci tiu aliro al demando permesas difini principojn de spaca organizado de epitelioj, konstrui familiojn de iliaj topologiaj kaj geometriaj modeloj kaj eksperimente trovi prognozitajn per ili variantojn de gista arkitektoniko. Helpe de ci tiu metodo estas trovitaj navaj variantoj de gista konstruo kaj priskribitaj tiaj nekonataj pli frue trajtoj de epiteliaj tavoloj, kiel translacia simetrio kaj stehiometrio de kunmetajo. Ci tiu koncepto permesas ankaû esplori transformadon de gistoj dum norma evoluo kaj dum patologio. Estas distraktata generala kauzo de fortoj, kiuj difinas ci tiu evoluo. Estas proponata komplekso de novaj informaj trajtoj por karakterizi spacan organizadon de epitelioj dum normo kaj dum patologio. Perspektive eblas komputera modelado de gista strukturo kaj kreo de kalkulada gistologio, kiu permesos trovi multecon de ciuj eblaj variantoj de gista arkitekto kaj tielmaniere prognozi direkton de gista evoluo.

La libro estas distinata por evoluciistoj, embriologoj, morfologoj, onkologoj kaj biofizikistoj, kiuj interesigas per bazaj problemoj de konstruo kaj evoluo de multceleco, ankau per problemoj de diverskauzaj komunumoj.

 

LOKOMOTORA DINAMIKO DE VERTEBRA KOLONO DE HOMO (TEORIO KAJ PRAKTIKO)

Necajev V. I.

 

ARTERIA SISTEMO DE HOMO EN CIFEROJ KAJ FORMULOJ

Zenin O.K., Gusak V.K., Kirjakulov G.S., Vakulenko I.N., Jeljskij V.N., Klysa N.M.

 

EMBRIA MORFOGENEZO DE SANGOCIRKULA APARATO DE HOMO

Jarygin N.Je., Korablov A.V.

 

OKSIGENA PROVIZADO DE KORO KAJ PRINCIPO DE OPTIMUMA ENIRO

Cvetkov V. D.

 

AKVO ESTAS STRUKTURA BAZO DE ADAPTIGO

Farascuk N. F. , Rahmani Ju. A.

 

“KAJ DE LA CENTJAROJ POLVON DE CARTOJ SKUI FOR…”

Glotov V. A. 

 

CI-GUN EN MODERNA MEDICINO

Sergejev D.V.

 

TEORIO KAJ PRAKTIKO DE INSTRUADO DE STUDENTOJ DE SUPERAJ MEDICINAJ LERNEJOJ PRI APLIKO DE INFORMAJ TEKNOLOGIOJ

Garaniceva S. L.

 

BULTENO DE SMOLENSKA ASOCIO DE SCIENCISTOJ

Novajoj de scienco kaj tekniko

 

KLINIKE-FIZIOLOGIAJ PRECIPECOJ DE NEUROTROPA AGO DE AKVA EKSTRAKTO DE SURBETULA SPONGEVIDA FUNGO ESPLOROJ DE APLIKECO DE TEORIO DE DIFERENCIALAJ AKVACIOJ POR PRISKRIBO

Pereverzeva Je.V. , Simanec S.V. , Antipenko A. A., Garkun Ju.S., Rojnova L. E. , Avad A., Paskevic S.G., Kandybo T. S., Pereverzev V. A.   , Kuljcickij V. A.

Dum modelaj eksperimentoj je trancfacetoj de cerbaj kampoj de ratoj estas trovita neurotropa aktiveco ce akva ekstrakto de surbetula spongevida fungo. Gi efektivigas per bremso de apero de ekscitaj neuraj potencialoj en stratum radiatum parto de CAI. Dum eksperimentoj “in vivo” estas trovita certa kurtigo de kasa periodo de reflekso de vostretiro ce ratoj en eksperimenta grupo. Dum esploroj je homoj, malsanaj per ulcero de stomako kaj (au) de intestaro estas trovite, ke akva ekstrakto de surbetula spongevida fungo (en formo de preparajo “Befungin”) havas sufice firman stimuligan agon je menskapabloj kaj povas esti rekomendata por pli vasta uzado, ankau kiel medikamento por korekti akcesorajn efektojn de bremsajoj de H2-histaminaj sensoroj. Ci tiu ago de surbetula spongevida fungo povas esti kauzita per influo je aktiveco de strukturoj de cerba kampo.

 

INFORMILO DE SMOLENSKA MEDICINA AKADEMIO. 2005, ¹ 5 .

 

DUAURA SINKRONA AUSKULTADO

Mihajlin A. O.

 

PRI SIGNIFO DE LERNADO DE STRUKTURO DE NATURAJ FORMOJ POR DESEGNA PROJEKTADO

APARTAJ DISPENSOJ PRI PROGRAMO DE SOMERA EKSTEREJA PENTRADO POR STUDENTOJ-DESEGNISTOJ

Zolotariova M. C.

 

INTERUNIVERSITATA FAKULTATIVO “PLASTIKA ANATOMIO KUN ELEMENTOJ DE HISTORIO DE ANATOMIO, FIZIKA ANTROPOLOGIO. ARKEOLOGIO KAJ DOKUMENTA DESEGNO”

Garanicev V.V. , Glotov V. A. , Merenkov V. G.

 

NOVA AEROBIKO DE JE. MILJNER - IRADO KUN SKIBASTONO

Miljner Je. G.

 

REMEMOROJ PRI HEROOJ DE BATALOJ DUM 1812-1814 JAROJ

(Pri konataj kaj nekonataj)

Panisiak I. V. , Vinogradova O.V. , Kononov V. A.

 

SOLDATO - GENERALO-GUBERNESTRO - UNUA ESTRO DE SMOLENSKA POPOLARMEO

Al memoro pri generalo-leutenanto Nikolao Petrovic Lebedev

Panisiak I. V.

 

RESUMOJ

Mahnac M. M.