ENHAVO

 

VASILIJ   VASILJEVIĈ  KUPRIJANOV

1        de  januaro  1912j 3 de Julio 2006j. Akademiano  de  RAMS.

Ni  amas  Vin  kaj  memorados  ĉiam!

 

TEORIO DE SIMPLAJ ARTIKOJ

Lesgaft P. F. ,   Dolbin I. P.

 

IMPEDANCOMETRIO DE LIENO

Leonov S. D., Prudnikov I.  M., Smorodinov A. V.

    En la artikolo estas priskribita eksperimenta impedancometrio de lieno. Eksperimentoj estas plenumitaj je ratoj de linio Wistar. Ricevitaj donitajoj estas analizitaj statistike. Estas pruvita ekzistado almenau de 8 zonoj, havantaj diversan elektrokondukecon de histoj de lieno.

 

UZADO DE MAKROSKOPIA FLUORESKA ANALIZO DUM ESPLORO DE OSTOLOGIA MATERIALO

Merenkov V. G.

    Kapableco de kolageno al ultraviola fluoresko permesas kontroli procedon de mineraligo de ostaro kaj trovi segmentojn de osta materialo, kiuj tagas por biokemiaj kaj genetikaj esploroj.

 

METODO  DE  STRUKTURA  ANALIZO  DE  SERO  DE  SANGO  EN  DIAGNOZADO  KAJ  DIFERENCIA  DIAGNOZADO  DE  KRONIKA  IŜEMIO  DE  CERBO

Maslova N. N. ,   Koĵeko S. N.,  Novikov V. Je. ,  Faraŝĉuk N. F.,  Proĥorenkova N. A.

    Metodo de struktura analizo de sero de sango havas grandan praktikan signifon, donante informon pri kaŝaj procedoj de metabolismo je nivelo de intermolekulaj kemiaj kunagoj. Informo havas operativan karakteron kaj permesas pritrakti ŝanĝojn, kiuj adas en organismo laŭ strukturo de sango unu el plej sentebla kaj ege dinamika histo. La proponitan metodon ni unuaj uzis (en nova vido) por esplori sangon de malsanuloj per discirkulada encefalopatio cele diagnozi kaj diferencii stadiojn de discirkulada encefalopatio je fruaj etapoj de ĝia evoluo. 

 

BIOELEKTRAJ PROCEDOJ DE CERBA SELO DUM AKRA HIPOKSIO KAJ DUM PROFILAKTA ENKONDUKO DE NOVA ANTIHIPOKSAJO DE AMINOTIOLA VICO (KOMPUTA ANALIZO)

Jevsejev A. V., Pravdivcev V. A., Jevsejev M. A.

    Helpe de nova modelo de akra ekzogena hipoksio kun hiperkapnio (AHH) dum eksperimentoj je katoj estis esploritaj kun uzado de metodoj de komputa analizo iuj indikoj de elektra aktiveco de cerba selo (parametroj de elvokitaj potencialoj kaj impulsa aktiveco de somatosensora zono). Por defendi la cerbon estis uzataj novaj derivajjoj de aminotioloj bis(N-acetilo-L-cisteinato) akvocinko (II) disemihidrato pQ-901 (50 mg/kg). Esplorita substanco montris suficce grandan antihipotensian efekton je ciuj stadioj AHH. Daro de vivo de animaloj mezkvante plilongigis je 2,4 fojoj kompare kun kontrola grupo. Estas esplorita dinamiko de sango de aktiveco de nejronoj en kondicoj de AHH kaj post enkonduko pQ-901.

 

AL  DEMANDOJ  PRI  EBLA  MEKANISMO  DE  PROTEKTA  AGO  DE  NOVAJ  DERIVITAĴOJ  DE  AMINOTIOLOJ  DUM  AKRA  EKZOHENA  HIPOKSIO

Jevsejev A. V. ,  Sosin D. V.,  Jevsejeva M. A.

Je ekzeplo de nova kontraŭhipoksaĵo el grupo de aminotioloj (aĵo πQ-901) montrite, ke protekta ago de kompleksoj kombinoj Zn(II) kaj N-acetilo-L-cisteino dum  evoluo de ekzohena akra hipoksio ĉe musoj akompanatas per rimarkebla malpliiĝo de standarta energia interŝanĝo. Dum esploroj je ratoj estis montrite, ke kontraŭhipoksia efekto de menciitaj aĵoj estas rezulto de ilia kapableco subpremigi oksidiĝajn procedojn  en biologiaj substratoj en mitoĥondrioj.

  

MODELADO  DE  FIZIKO  DE  CERBO

Ĥolmanskij A. S.

Fiziko de homa cerbo havas du komponentojn bazan fizikon, komunan por ĉiuj mamuloj, kaj fizikon de pensado, kiu apartas nur al homo.  Evoluon de mentala komponento de struktura-funkcia organizado de cerbo en filohenezo oni kunligis kun ĥirala faktoro de ekstera medio, sed en ontohenezo kun socia faktoro. En bazon de senteco de cerbo al ĉi tiuj faktoroj oni metis unuligecon de ĝia akva bazo, mekanismon de elektromagneta indukto kaj precipecojn de termodinamiko de cerbo dum nokta dormo. Cele unuigi priskribon de mekanismo de elektromagnetaj procedoj en cerbo oni enkondukis nocion de kvazaŭfotono, kiu unuigas ĉiujn formojn de ekscito de elektronaj molekula-ĉelaj strukturoj de cerbo.  Estis proponitaj ekvivalentaj skemoj de oscilaj konturoj de elmentoj de nejronetoj kaj makrostrukturoj de cerbo.  Estis pritaksitaj kinetikaj parametroj (energioj de aktiveco, rapidecoj) de fizikaj procedoj, kiuj troviĝas en bazo de energoinformacia interŝanĝo de cerbo kun ekstera medio. Estis pridiritaj mekanismoj de funkcio de operacia (fizika) kaj konstanta (kemia) memoro de cerbo, ankaŭ nelokalaj kvantaj korelacioj. 

 

RIMEDFONTOJ  DE  FUNKCIA  NESIMETRIO  DE  CERBO

Ĥolmanskij A. S.

 Por klarigi rolon de elektrofiziko en funkcia nesimetrio de cerbo (FNC) estis analizitaj konataj donitaĵoj kaj helpe de originala metodiko estis esploritaj FNC-dependecoj de fizika stato de homo.  Observado pri signo de domineco de cerbo montris dependecon de FNC de geokosma situo. Estis trovita variema komponento de FNC, kiun oni nomis rimedfonto de funkcia nesimetrio de cerbo (RFNC). Oni esploris kunligon de RFNC kun parola funkcia de cerbo. Oni komparis RFNC kun nesimetrio de elektraj potencialoj de duongloboj de cerbo kaj oni metis en bazon de mekanismo de genero de RFNC nesimetrion de fizika-kemiaj trajtoj de likvaĵo de dekstra kaj maldekstra duongloboj de cerbo. 

 

MATEMATIKA  MODELADO  DUM  PLANADO  DE  ORTOPEDIA  KURACADO  DE  MALSANULOJ,  ĈE  KIUJ  PLENE  MANKAS  DENTOJ  EN  MALSUPRA  MAKZELO

Ŝaŝmurina V. R.,  Ĉumaĉenko Je. N.

 Estas  prezentita matematika modelo demetebla protezo inplantato osto kun ŝanĝeblaj parametroj de dimensioj kaj denseco de osta histo, kiu permesas studi biomekanikajn bazojn de interago de strukturoj de malsupra makzelo kun plene demeteblaj protezoj dum diversaj konstruformoj kaj fiksantaj ilin dentaj interneostaj inplantatoj.  Biomekanika analizo, plenumita helpe de ĉi tiu modelo, montris, ke en plimulto de kazoj estas laŭcele rekomendi munton de tri inplantatoj por apogi plene demeteblan protezon. Uzado de kvar kaj pli inplantatoj estas utile por malsanuloj kun malaltigita denseco de sponga osta histo kaj rimarkebla atrofio de malsupra makzelo. Plene demetebla protezo, fiksita je du inplantatoj, povas esti uzata ĉe malsanuloj kun alta denseco de sponga osto kaj kiam atrofio mankas. 

FUNKCIA ANATOMIO DE VERTEBRARO PER OKULOJ DE MANUALA TERAPEUTO

Necajev V. I.

 

DEPENDECO DE OPTIKA AKTIVECO DE FIZIOLOGIAJ SUKERAJ SOLVAJOJ DE TEMPERATURO

Holmanskij  A. S.

    Estas esplorita temperatura dependeco de optika aktiveco de akvaj solvajoj de metabolaj sukeroj kaj estas difinita energio de reaga aktivigo dum ilia asociigo en supermolekulaj hiralaj strukturoj. Gia signifo estas proksima al signifoj de energioj de turnigmovado kaj biohena mikroonda elradiado. Elirante el ci tio kaj konsiderante dependecojn de optika aktiveco de sukeroj de tempo kaj dato, loko kaj orientigo de aparato, estis prenita kiel baza mekanismo per ago de hirala faktoro de filontoheneza metabola efekto, reago dum apero de hiralaj akvo-sukeraj asociajoj.

 

KINETIKA FAKTORO DE FOTOSINTEZO

Holmanskij  A. S.

    Anomalaj dependecoj de rapideco de fotosintezo de suna aktiveco kaj de fizikaj sekvoj post eksplodo de Tungusa meteorstono estis kunligitaj kun sanggo de kinetika faktoro de fotosintezo, supozante, ke en bazo de gia ago estas sensemo de fotosinteza aparato de kreskajoj al variacioj de energia denseco de elektrona nejtrino.

 

NEKOREKTECO DE NEGENTROPIA PRINCIPO DE BRILUENO

Hazen A. M.

 

FENOMENO DE CERNIAVSKIJ-SNOLO

Hazen A. M.

 

KIAL BASTONETOJ KAJ RETORTETOJ ESTAS DIREKTATAJ KONTRAU LUMRADIOJ ?

Hazen A. M.

 

STUDADO DE POETIKA SONORGANIZADO KAJ OFTECO DE FONEMOJ EN RUSA PAROLADO KUN UZADO DE PRECIZAJ METODOJ

Karpinskaja T.A.

    En la artikolo estas priskribitaj novaj metodoj de esploro de poetika sonorganizado kun uzado de matematika statistiko. Estas trovite, ke leggo de serpento, inventita per V.S.Bajevskij rilate al poetika sonorganizdo, ecas anka en rusa parolado entute. Rusa parolado strebas al sonoreco kaj malmoleco. Ricevita grafiko de ofteco de fonemoj en rusa lingvo permesas difini: sekvas poeto post la lingvo a agas kontra giaj leggoj.

LETEROJ EN REDAKCION DE LA REVUO

 

PROSPEKTO DE LA LIBRO

A.M., ..

- : , 2005. - 208 ., . 44. ISBN 5-94789-133-6

 

BULTENO DE SMOLENSKA ASOCIO DE SCIENCISTOJ

Novajoj de scienco kaj tekniko

 

EFEKTOJ, KIUJ APERAS DUM EFIKO JE ORGANISMOJ DE EKSPERIMENTAJ ANIMALOJ PER JONIGITA GASO, RICEVITA HELPE DE PLASMA APARATO SUPR-M.

Jemeljanova N. L.

    Rezulte de scienc-esplora laboro estis trovite: akra lejkozo, provokita per eksperimentoj je hundoj kaj ratoj, fenomenoj de lumigo de plasma radio en kondensajo de plasma fluo de jonigita gaso heliumo, argono, mutacioj en lokoj de radiefiko, translokado de cero, sangoj de formo de orelkonko.

 

STATO  DE  LIMFOVIDA  HISTO  DE  MUKA  MEMBRANO  DE  STOMAKO  ĈE  PLENAĜULOJ  DUM  AKRA  VENENIĜO  PER  SUROGATOJ  DE  ALKOHOLAĴO

Stepanov S. P.

 En la artikolo estas priskribitaj morfometriaj donitaĵoj, kiuj karakterizas sŝanĝojn de strukturaj elementoj de  muka membrano de stomako kaj ĝia submuka bazo dum veneniĝo per surogatoj de alkoholaĵo.

 

INFLUO  DE  ENŜALTO  DE  DISKRETA  PLASMAFEREZO  EN  TERAPION  DE  ALKOHOLA   HEPATA  CIROZO   JE  FUNKCIAJ  TESTOJ  DE  HEPATO

Morozova T. G.

     En la artikolo estas prezentitaj donitaĵoj pri jesa ago de enŝalto de diskreta plasmaferezo en kompleksan terapion de alkohola hepata cirozo je biokemiaj indikoj de sango.  Estas montrite, ke duskreta plasmaferezo helpas plibonigi sanstaton de malsauloj kaj funkciajn testojn de hepato dum kaj post kuracado pli efike, ol de malsanuloj, kiuj ricevis nur standartan terapion. Dum analizo de biokemiaj indikoj de sango parte al 3-a kaj plene al 6-a monato jam oni ne trovis avantaĵojn de enŝalto de plasmaferezo en kuracadon, compare kun standarta terapio. Tielmaniere progresado de malsano okazas sendepende de dekomence farita aŭ nefarita plasmaferezo. Diskreta plasmaferezo povas esti rekomendata por klinika praktiko cele plialtigi efikecon de standarta terapio.

MORFOLOGIAJ PRECIPECOJ DE STATO DE DIKA INTESTARO KIEL SISTEMAJ ELMONTRAJOJ DE ULCERA MALSANO

Volk S.V., Molcanov V.A., Litvinov A.V.

En la artikolo estas montritaj rezultoj de esploro de stato de muka membrano de dika intestaro ce pacientoj, malsanaj per ulcero, dum aktiva periodo de malsano. Estas trovite, ke ce 72,46% de malsanuloj evoluigas atrofio de muka membrano de dika intestaro. Trovitaj sangoj progresas dum evoluo de malsano kaj estas unu el sistemaj elementoj de ulcera malsano.

 

APUDLIMAJ  PSIKAJ  DISORDOJ  EN  KLINIKA  BILDO  DE  KOMPLIKITAJ  FORMOJ  ULCERA  MALSANO

Severova Je. A.

 Estis esploritaj 130 malsanuloj suferataj de ulcera malsano (100 inter ili kun komplikita formo kaj 30 kun nekomplikita). La malsanuloj estis dividitaj je 4 grupoj depende de psikopatologiaj precipecoj. Estis trovite, ke depresia sindromo dum komplikado de ulcera malsano havas maskitan karakteron, estis difinitaj faktoroj, kiuj influas je ĝia malfacileco. Estis eliminitaj grupoj de pacientoj kun risko de evoluo de depresiaj disordoj.

 

ROLO  DE  LIENO  EN  SUBTENO  DE  HOMEOSTAZO  DE  ORGANISMO

Fiodorov G. N. ,  Leonov S. D.

     En la artikolo oni dnas resumitajn donitajoĵn pri embriologio kaj morfologio de lieno.  Estas priskribitaj demandoj de rolo de  lieno en subteno de imuna kaj reologia homeostazo de organismo, mekanismoj de regulado de de ĝiaj funkcioj.

PRITAKSO DE KVALITO DE VIVO CE PACIENTOJ, MALSANAJ PER STENOKARDIO

Samilin V. V.

    En la artikolo estas montritaj rezultoj de kompara studado de kvalito de vivo ce 190 malsanuloj, kiuj suferas de stabila stenokardio kun inteneseco de 2 kaj 3 funkcia klaso kun postinfarkta kardiosklerozo au sen gi. Pritakso de kvakito de vivo estis farita la 8 stupoj de anketo SF-36. Estas trovite, ke pligravigo de stabila stenokardio de intenseco alkondukas al kredinda malplialtigo de kvalito de vivo de pacientoj. Efektiva ekzisto de postinfarkta kardiosklerozo ce anketitaj malsanuloj ne kondukas al sango de kvalito de vivo. En grupo de malsanuloj, suferantaj de stabila stenokardio kun intenseco 3 kaj 3 funkcia klaso, kvalito de vivo de virinoj estas kredinde pli malalta, ol de viroj.

 

RISKOMETRIO  DE  EVOLUO  DE  RIPETA  INFARKTO  DE  MIOKARDO

Kober D. V. ,  Rafejenkova V. S.

 Aktualeco.  Metodoj de kvanta pritakso de risko de evoluo de ripeta infarkto de miokardo (IM) ne abundas. Celo.  Eltrovo de objektivaj kriterioj por prognozi evoluon de ripeta IM por efektivigi sekundaran profilakton de isemia malsano de koro. Materialoj kaj metodoj. Dum esploro oni observas 50 malsanuloj kun dekomenca IM kaj 65 malsanuloj kun ripeta IM. Ĉiuj malsanulaj estis esploritaj komuneklinike: eĥokardiografio, ultrasona esploro de dorma arterio, kronografio. Estas esplorita angiodilata funkcio de endotelo laŭ metodo de D.S. Celermajer. Esploroj laŭ ĉiuj donitaĵoj estis plenumitaj en dinamiko (en akra stadio de IM kaj post 6 monatoj).  Rezultoj. Estas kreita matematika modelo, kiu permesas ĝustatempe elimini grupon de risko de ripeta evoluo de IM kaj rekomendi al ĉi tiuj malsanuloj nepran kombinon de kuracila individua terapio kun kirurgiaj metodoj de kuracado.

KOMPENSADAJ PROCEDOJ DE IMUNA SISTEMO DUM ADAPTIGO DE PACIENTOJ AL METEBLAJ DENTAJ PROTEZOJ

Sasmurina V. R., Pravdivcev V. A.

    Estas montrritaj rezultoj de esploro de imunglobulajoj, kiuj respegulas defendajn mekanismojn de organismo kaj dinamikon de primara kaj ripeta adaptigo de pacientoj al demeteblaj dentaj protezoj. Estas trovite ke ce pacientoj, kiuj frue uzis demeteblajn protezojn, komencaj valoroj de indikoj de specifa imuneco (IgA, SigA) estis pli altaj, ol ce pacientoj kun difektoj de dentaj vicoj. En komenca fazo de adaptigo ce pacientoj, al kiuj unuafoje oni metis protezojn, okazis malpli rimarkeblaj imunaj sangoj, ol post la ripeta protezigo. Dum postsekvaj kvar semajnoj estis notita tendenco al malplialtigo de aktiveco de imuna sistemo ce pacientoj, plej rimarkebla dum primara ortopedia kuracado. Altaj valoroj de indikoj de imunoglobolajoj de salivo ce pacientoj dum ripeta protezigo povas esti elvokitaj per sensentigo de organismo, komenca rompo de mikrobiologia balanco, negativaj emociaj reagoj. Ricevitaj rezultoj atestas pri nefinfareco de imunaj reagoj ce pacientoj de amba grupoj post monato de momento metigo de meteblaj protezoj.

  

 DE KIO KOMENCIGIS SMOLENSKA MEDICINA AKADEMIO

Al 80-jarigo de unua kursfinigo

Panisiak I. V.I. V.

 

LA SORTO DE KRUZOSIPO SMOLENSKO DE VOLONTULA FLOTO

Panisiak I. V.

 SMOLENSKA BIERO PASINTECO KAJ ESTONTECO?

(KURTA ESEO)

Panisiak I. V.

 

 NOBELAJ LERNEJOJ EN MALNOVA RUSIO

I. EL HISTORIO DE KORTEGANA LERNEJO. II. LICEOJ EN RUSIO

Panisiak I. V.

    I.Historio de kreo kaj evoluo de kortegana lernejo (paja specialistaro) en XIX komenco de XX jarcentoj. Ago de kursfinintoj ci tiun lerenjon dum milita kaj civila servo, en provinco (Smolenska distrikto) ankau. II. En la artikolo estas priskribita historio de malfermo de liceoj kiel superaj lernejoj en XIX komenco de XX jarcentoj cele prepari specialistaron por armeo kaj civila servo en Ministerio de internaj aferoj kaj en diplomataro. Ago de kursfinintoj liceojn en provincaj distriktoj de Rusio. En Smolenska regiono ankau, surbaze de historiaj artikoloj kaj dokumentoj de Stata arkivo de Smolenska distrikto.

 

ROLO  DE  SOCIA  HELPO  EN  PROVIZADO  DE  AGO  DE  SMOLENSKA  SANITARA TAĈMENTO  DUM  RUSA-JAPANA MILITO  DE  1904-1905 JJ.

Panisiak I. V. ,  Ŝarov A. N.

     En la artikolo estas priskribita rolo de social movado de smoolenskanoj pri kreo kaj ekipo de smolenska zemska sanitara taĉmento por laboro en Fora Oriento dum Rusa-japana milito de 1904-1905 jj, kiu efektiviĝis kiel laŭ kanaloj de Smolenska fako de Tutrusia Socio de Ruĝa Kruco, tiel per personaj oferdonoj de medicina havaĵo, vestaĵo kaj monaj rimedoj.

SMOLENSKA PERIODO EN AGO DE KIRURGO S. I. SPASOKUKOCKIJ

Stepanov S. R., Sarov A. N., Panisiak A. N., Kanevskij A. S., Kargina A. S.

 

LA  KONCEPTO  DE  PROJEKTADO  DE  VORTARO  POR  INSTRUADO  PRI  MATEMATIKO

Timofejeva N.  M.

 En la artikolo estas priskribitaj metodoj kaj principoj de projektado de vortaro por instruado pri matematiko.

 

APLlKO  DE  MATEMATIKAJ MODELOJ  EN  PEDAGOGIO.  GRUPA  STAUDADO

Kiseliova O. M.

 Estas prutraktataj demandoj, ligitaj kun matematikigo de sciencaj branĉoj, kun universaleco de matematikaj metodoj, kun ebleco de apliko de matematikaj metodoj en pedagogio. Estas proponita ekzemplo de apliko de matematikaj metodoj al procedo de grupa studado: estas priskribata algoritmo por elekto de trajektorio de grupa studado cele atingi necesan nivelon de scio laŭ donita materialo, apogante je teorion de grafoj.

 

ADIKTIVA KONDUKO EN ADOLESKA AGO

Timosenkova Je.  D.

 

APLIKO DE TRIDIMENSIA KOMPUTA MODELADO DE HOMA KORPO EN PLASTIKA ANATOMIO

Hoziajenko A. V.

 

RIPOZESANIGA  POTENCIALO  DE  AEROBIKO

Sitnikova M. V.

  

IUJ  PENSOJ  LAǓTE  PRI  PROBLEMO  DE  ARTEFARITA INTELEKTO

Kruglov V. V.

     En la artikolo estas konsideritaj iuj precipecoj de nocio artefarita intelekto.  Estas proponita klasigo de de sistemoj kun artefarita intelekto, pridiskutitaj direktoj de eblaj esploroj.

 

AKSIOMA   METODO  POR  UZADO  DE  MEZURUNUOJ    DE  NEDIFINECO  DUM  PRITAKSO  DE  DECIDOJ

Balasov O. V.

 Estas donita analizo de mezurunuoj de nedifineco, kiujn oni uzas por pritaksi decidojn dum administrado. Estas donita nova traktado de mezurunuoj de ebleco kaj neceseco, ankaŭ proponoj pri pliĝustigo de bazaj aksiomoj de teorio de eblecoj dum uzado de cĉi tiuj mezurunuoj en pritaksa aparato de matematika parto de auŭtomatigitaj sistemoj de manipulado per komplikaj multnivelaj kaj multcelaj organizeteknikaj sistemoj.

 

RESUMOJ

Mahnac M. M.